Vorige

Overlijdensbericht


Foto

 

 

Met stil verdriet melden wij u het overlijden van

 

Mevrouw
Margaretha HERDER
echtgenote van wijlen de heer
Gerd THYSSEN

 

Geboren te Buer (DE) op 22 maart 1927
en zachtjes ingeslapen te Hasselt
op 26 maart 2017.

 

De uitvaartceremonie, waarop u vriendelijk wordt

uitgenodigd, zal plaatsvinden in de aula van rouwcenter
De Backer-Put, Guldensporenlaan 18, 3530 Houthalen,
op donderdag 30 maart 2017 om 11.00 uur,
waarna de crematie en begraving van de asurne
op de begraafplaats te Houthalen.

 

Samenkomst in het rouwcenter vanaf 10.45 uur.

 

U kan een laatste groet brengen aan Margaretha
in rouwcenter De Backer-Put,
Guldensporenlaan 18, 3530 Houthalen,
op woensdag 29 maart 2017 van 19.00 uur tot 20.00 uur.

 

Dit melden u met diepe droefheid:

Paul en Hanna HERDER
haar broer en schoonzus

Ortwin SCHOPPE
haar schoonbroer

Neven en nichten

De families: HERDER - THYSSEN

De Filippijnse familie

 

 

 

Met dank aan Dr. Jan Stulens en het verplegend en

verzorgend personeel van rusthuis Gaerveld te Hasselt en

aan allen die haar met liefde en zorg omringd hebben.

 

Rouwadres: Fam. Thyssen-Herder
p/a Guldensporenlaan 18
3530 Houthalen.

 

Rouwcenter De Backer-Put, Guldensporenlaan 18, 3530 Houthalen, 011/60.55.60,

www.rouwcenter.be voor online condoleren.