Vorige

Overlijdensbericht


Foto

 

 

Na een schoon en eenvodig leven,

rijk aan toewijding en genegenheid,

is van ons heengegaan

 

Alice LIJNEN

echtgenote van

André Donné

 

Lid van ziekenzorg Laak

het heilig Paterke van Hasselt

en de vereniging van hartpatiënten

 

Alice werd geboren te Houthalen op 21 februari 1929

en is overleden te Heusden, in het bijzijn van haar echtgenoot

en kinderen op 13 november 2017.

 

Dit melden u met diepe droefheid

haar echtgenoot

André Donné

 

haar kinderen en klein- en achterkleinkinderen

Luc en Viviane Donné-Deckers

   Karen en Yannick

      Janne

      Lowie

   Kristof en Cindy

      Hayley

      Boaz

Tony en Rachel Vandael-Donné

   Ruben en Linde

   Eline en Martijn

Ivo en Hilde Vermesen-Donné

   Sarah en Roel

      Sam

   Laura en Jochen

 

Haar broer, schoonzussen, schoonbroers, nichten en neven

van de families Lijnen, Vaes, Donné en Buyvoets

delen in dit verdriet.

 

U kan Alice een laatste groet brengen,

in aanwezigheid van haar familie,

op vrjdag 17 november 2017, van 9 tot 0 uur

bij rouwcenter De Backer-Put,

Guldensporenlaan 18 te 3530 Houthalen.

 

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendeljk wordt

uitgenodigd, zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Jozef

Werkman te laak, Torenstraat 17 te 3530 Houthalen

op zaterdag 18 november 2017 om 10.30 uur.

 

Samenkomst met gelegenheid tot laatste groet

in hogervernoemde kerk vanaf 10 uur.

 

De crematie en plaatsing van de urne op de begraafplaats aldaar,

vindenplaats in intieme kring.

 

Liever geen bloemen

 

Rouwadres: Fam. Donné-Lijnen
p/a Guldensporenlaan 18
3530 Houthalen.

Rouwcenter De Backer-Put, Houthalen 011 60 55 60
www.rouwcenter .be voor online condoleren.