Vorige

Overlijdensbericht


Foto

 

 

Wij nemen afscheid van

 

Felicie Kelchtermans

echtgenote van wijlen

Emiel Haveneers

 

Felicie werd geboren te Houthalen op 5 april 1929

en is thuis overleden op 2 december 2017.

 

Dit melden u:

 

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen  

 

Guido en Simonne Sweron-Haveneers

   Bart en Christa Sweron-Pinxten 

      Jasper

   Paul en Anneke Geurts-Sweron

      Emma

      Nina

 

Romain en Simone Haveneers-Vandepitte

   Kris Haveneers en partner Luis Alvarez 

bloemke

De families Kelchtermans, Haveneers en Vandael.

 

Met dank aan haar huisarts Dr. Jo Peeters

en het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis en Familiehulp.

 

Op donderdag 7 december 2017 van 19 tot 20 uur

is er gelegenheid Felicie te groeten, in aanwezigheid

van zijn familie, bij rouwcenter De Backer-Put,

Guldensporenlaan 18 te 3530 Houthalen.

 

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen

van Filicie op vrijdag 8 december 2017 om 12.30 uur

in de aula van het crematorium "De Tesch"

Prins-Bisschopssingel 67 te 3500 Hasselt.

Hiervoor komen wij samen in de ontvangstruimte

vanaf 12.00 uur.

 

De crematie en de begraving van de urne op de begraafplaats

te Houthalen vinden plaats in familiekring.

 

Rouwadres: Fam. Haveneers-Kelchtermans
p/a Guldensporenlaan 18
3530 Houthalen.

Rouwcenter De Backer-Put, Houthalen 011 60 55 60
www.rouwcenter .be voor online condoleren.