Vorige

Overlijdensbericht


Foto

 

 

In stiile eenvoud,

ging va, ons heen

 

Mevrouw Maria Put

echtgenote van

wijlen de heer Louis SCHILLEBEEKS (†2016)

 

Lid van Heilig Paterke

Lid van Samana Houthalen

 

Geboren te Zolder op 8 maart 1933

en thuis zachtjes van ons heengegaan

omringd door haar kinderen op 27 januari 2018,

gesterkt door de ziekenzalving.

 

De plechtige uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk

wordt uitgenodigd zal plaatshebben

in de parochiekerk Sint-Martinus te Houthalen Centrum,

Pastorijstraat 11, 3530 Houthalen

op donderdag 1 februari 2018 om 10u30,

gevolgd door de bijzetting in het familiegraf

op de begraafplaats te Houthalen.

 

Samenkomst en gelegenheid tot een laatste groet

in hogervernoemde kerk vanaf 10u00.

 

Begroeting:Rouwcenter De Backer-Put, Guldensporenlaan 18,

3530 Houthalen, na de gebedswake, in aanwezigheid van de familie.

 

 Gebedswake op woensdag 31 januari 2018

om 19u00 in hogervernoemde kerk.

 

Dit melden u met diepe droefheid:

 

†Roger en Lutgarde MENTENS-SCHILLENBEEKS

   Benny en Caroline  MENTENS-UNELAERS

      Lizzy en Maybelle

   Mickey en Liesbeth BLEYWEERTS_MENTENS

      Nora en Finn

 

Henri en Liliane WALBERS_SCHILLEBEEKS

   Koen en Sara PEETERS_WALBERS

      Lynn en Luka

   Geert WALBERS

 

Eric en Brigitte VANBUEL_SCHILLEBEEKS

   Kevin en Marijke CARMANS_VANBUEL

      Jonas,♥en ♥

   Tom VANBUEL

 

haar kinderen, klein- en  achterkleinkinderen

 

haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichteen.

 

De families PUT - IVEN - SCHULLEBEEKS - PUT.

 

Met dank aan dr. Vandewiele en dr. Droog, haar huisartsen,

het Wit-Gele Kruis, vzw Zorgende Handen, vzw IN-Z, en

haar kinesiste Annemie.

 

Rouwadres: Fam. Put-Schillebeeks
p/a Guldensporenlaan 18
3530 Houthalen.

Rouwcenter De Backer-Put, Houthalen 011 60 55 60
www.rouwcenter .be voor online condoleren.