Vorige

Overlijdensbericht


Foto

 

 

 Na een leven vol liefde en toewijding

is van ons heengegaan.

 

De heer

Spiro TSEKOURAS

echtgenoot van wijlen mevrouw Jenny CASTERMANS

 

Lid van de Christengemeenschap en de Griekse gemeenschap TE Houthalen.

 

Geboeren TE Bafi Oropou (Griekenland) op 23 januari 1932

en overleden TE Averbode op 18 april 2018.

 

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk

wordt uitgenodigd zal plaatshebben

in de aula van het crematorium De Tesch Te Hasselt,

Prins-Bisschopssingel 67

op dinsdag 24 april 2018 om 12u00,

gevolgd door de crematie.

 

Samenkomst en gelegeheid tot laatste groet

in hogervermelde crematorium om 11u30.

 

Gelegenheid tot laatste groet in funerarium

De Backer-Put, Guldensporenlaan 18, 3530 Houthalen

op maandag 23 april 2018 van 18u30 tot 19u30

in aanwezigheid van de familie.

 

Dit melden u met diepe droefheid:

 

Ionnis en Karen TSEKOURAS - SAMPSON

   Elissa

   Dimitri

   Sadie

   Nina

 

Kristien en Dirk TSEKOURAS - VANDEWEERT

   Natassa en Ismael en kind

   Jens en Charlotte

   Loes

   Sam

 

Rudi WAZIAN

 Tom en Sarah en kinderen

   Micha en Kelly en kind

   Elke en Edwin en kinderen

 

Gisela WAZIAN

   Ingo 

   Heiko

 

Monica en Sebi WAZIAN - DOMINGUEZ

Noelia en kind

Maryla en Niels en kinderen

Nuria en Ruben en kind

 

Erik WAZIAN

   Sara en James

Iris en kind

 

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

 

Zijn zus, schoonzus, neven en nichten.

 

De families

TSEKOURAS-CASTERMANS-ANAGNOSTOU-SMEETS

 

Met dank aan heel het personeel van Huyze Honinghsdries Te Averbode.

 

Rouwadres: Fam. Tsekouras
p/a Guldensporenlaan 18
3530 Houthalen.

Rouwcenter De Backer-Put, Houthalen 011 60 55 60
www.rouwcenter .be voor online condoleren.