Vorige

Overlijdensbericht


Foto

 

 

Na een leven vol liefde en toewijding is

in stille eenvoud van ons heengegaan

 

Mevrouw

Maria Krieger

echtgenote van de heer

Jozef Van Damme

(† 26 februari 1961)

 

Geboren te Antwerpen op 5 februari 1919

en sereen overleden

te Houthalen op 20 maart 2019.

 

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe U vriendelijk wordt

uitgenodigd, zal plaatshebben in de

Sint-Martinuskerk, Sint-Martinusplein 1B te Houthalen

op zaterdag 30 maart 2009 om 10:30 uur,

gevolgd door de crematie.

 

Samenkomst en gelegenheid tot een laatste groet

in de hoger vernoemde kerk vanaf 10:00 uur.

 

Gebedswake op vrijdag 29 maart 2019

om 19:00 uur in hoger vernoemde kerk.

Er is mogelijkheid tot groeten na de

gebedswake, in aanwezigheid van de familie,

in funerarium De Backer-Put, Guldensporenlaan 18

te 3530 Houthalen.

 

Dit melden u:

 

Jean-Marie Van Damme

 

Marie-Thérèse Van Damme

 

Lieve en Bert Heselmans-Van Damme

   kinderen en kleinkinderen


Mick en Louis Lavrysen-Van Damme

   kinderen en kleinkinderen 

 

Anton en Maria Van Damme-Van Thillo

   kinderen en kleinkinderen

 

Guido en Gerd Van Damme-Jacques

   kinderen  

 

Clara en Eddy Reymen-Van Damme

   kinderen  

 

Paul en Hanne Van Damme-Claes

   kinderen  

 

Etienne en Brigitte Van Damme-Van Pelt

   kinderen  

 

Danie en Willy Struys-Van Damme

   kinderen 

Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

 

De families Krieger - Van Damme

 

Met dank aan allen die haar met liefde hebben omringd.

 

Rouwadres: Fam. Van Damme-Krieger
p/a Guldensporenlaan 18
3530 Houthalen.

Rouwcenter De Backer-Put, Houthalen 011 60 55 60
www.rouwcenter .be voor online condoleren.